Witamy na stronie Kancelarii

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r - Kodeks postępowania cywilnego z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości i innych spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych  - Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.). W przypadku wyboru komornika w w/w trybie, na wniosku egzekucyjnym należy wpisać, iż  "wyboru komornika dokonano na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych ".

____________________________________________________________________________________

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu
Radosław Brzeźniak

Kancelaria Komornicza nr I w Międzyrzeczu
66-300 MIĘDZYRZECZ
ul. Piastowska 32,

e-mail:

kancelaria@komornik.miedzyrzecz.pl

asesor@komornik.miedzyrzecz.pl

 

Adres ePUAP (zbiegi): /KS_RadoslawBrzezniak/ezbiegi

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych


Wpłaty proszę dokonywać na rachunek kancelarii lub osobiście w kancelarii komorniczej:
PKO BP S.A. O/Sulecin    46 1020 2036 0000 0202 0040 5415

Przy wpłatach należy podawać sygnaturę sprawy oraz dane osoby wpłacającej.

 

UWAGA !!!

W dniach 24.12.2021 r. oraz 07.01.2022 r. Kancelaria Komornika nie będzie czynna. Wszelkie wnioski należy składać do Komornika pocztą lub osobiście w innym terminie. Wpłat należy dokonywać na konto Komornika lub osobiście w innym terminie.

Informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego :

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Celem przeprowadzenia egzekucji przez komornika wierzyciel zobowiązany jest :

- dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego oraz odpowiedni  wniosek egzekucyjny

 

 

Licytacje

Kontakt: tel./fax: 95 7423067, 95 7411843
e-mail: kancelaria@komornik.miedzyrzecz.pl
Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Sulecin 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415